Release

Album „Perplex“, 12. 01.2012
Single „Computer Problem“, 14.09.2012
Single „Sucht“, 28.12.2012
Single „Alltagsstress“, 01.05.2013
Album „Paradox“, 14.01.2014
Single ,,Liebe Mutti“, 09.05.2014
Single ,,Sterne“, 20.05.2015
Single ,,Tanzen oder Ficken“, 26.02.2016
Single ,,TEUFEL MEINER SEELE“, 27.01.2017
Single ,,ENERGIE VAMPIRE“ 18.01.2018
Single ,,FRONTANGEL TANZ“ 18.10.2018
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Instagram